KLUKNAVSKÁ MLIEKAREŇ - OBCHODNO ODBYTOVÉ DRUŽSTVO

 

Tel./Fax: 053/ 489 473 5      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Faktúračné údaje:

 

Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo

 

Sídlo: Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce

 

IČO: 36 603 244

 

IČO DPH: SK2022132145

 

Bankové spojenie: 2112613556/0200

 

SK93 0200 0000 0021 1261 3556